O veřejné knihovně v Barchově

Výpůjční doba

Pro všechny čtenáře, děti i dospělé, je každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin a v této době je také otevřeno veřejné internetové centrum.. Veřejný internet lze používat i v úterý při úředních hodinách Obecního úřadu a dále v naléhavých případech (studenti a žáci škol) po dohodě s knihovnicí nebo starostou obce kdykoliv.

 

Něco málo z historie...

V Barchově byla roku 1920 ustavena Hospodářsko - čtenářská beseda, jejímž předsedou byl František Hyršl, rolník z č.p. 68. Tento spolek se staral o své členy ve věcech hospodářských, např. o nákupy krmiv, umělých hnojiv, uhlí aj., ale též o knihovnu, která byla stále doplňována a dle kroniky se zde " hojně čte".
V roce 1923 byla v obci zřízena veřejná knihovna. Prvním knihovníkem byl, dle usnesení Okresního osvětového sboru v Novém Bydžově, jmenován František Žampa z č.p. 88, člen Strany národně socialistické, který byl brzy nato zvolen starostou obce. Pan Žampa byl také kronikářem obce od srpna 1922 až do 60. let 20. století.
V 50. letech byla knihovnicí jeho dcera paní Růžena Dubovičová. Od 1.1. 1953 knihovnu vedla paní učitelka Ludmila Hlaváčová. Po ní převzala knihovnu v roce 1993 paní Lenka Kalmanová od ní převzala knihovnu roku 1998  paní Stanislava Hyršlová a po jejím náhlém úmrtí v roce 2008 vede knihovnu paní Jana Štěrbová.

 

Sídlo knihovny

Obecní knihovna v Barchově je umístěna v budově Obecního úřadu Barchov č.p. 62. Nachází se ve dvou spojených místnostech se samostatnými vchody. V první místnosti je vlastní knihovna, druhá slouží jako čítárna a veřejná internetová stanice.
Během let trvání knihovny se knihovní fond neustále doplňuje. Budova byla v 90. letech zrekonstruována a byl vyroben a nakoupen nový nábytek. V roce 2002 byl do knihovny obcí nainstalovány dva počítače připojené na internet. Knihovní fond je veden v knihovnickém systému LANIUS, na který obec získala grant z dotace VISK Ministerstva kultury. Knihy a časopisy zakoupené obcí i knihy z výměnného fondu Městské knihovny Nový Bydžov jsou půjčovány pomocí čárkového kódu snímaného scannerem.
Od 1.4.2005 je internet pro návštěvníky knihovny zdarma, protože obec získala pro knihovnu grant Ministerstva informatiky, který umožnil bezplatné připojení internetu na 36 měsíců.

V současné době je veřejné internetové připojení napojeno na síť obecního úřadu, protože původně dodávané připojení z grantu ministerstva bylo pomalejší než v současné době dodávané připojení ADSL od firmy Telefonica O2.

 

Ceník

Půjčování knih, časopisů, použití internetu je pro návštěvníky knihovny zdarma. Platí se jen tisk z počítače:
 

A4 - černobílý tisk jednostranný 1 Kč
A4 - barevný tisk jednostranný 10 Kč
Poškození čárkového kódu 5 Kč
Poškození knihy dle % poškození
Poškození časopisu nebo obalu 5 Kč
 

Knihovní fond

Knihovní fond obsahuje 1328 knih, 215 časopisů z toho beletrie 890 a naučná literatura 433 knih k tomu 115 knih z výměnného fondu knihovny Nový Bydžov. Odebíraná periodika : ABC a Žena a život Knihovna již dva roky odebírá remitendu z distribuce agentury VaRa z Českých Budějovic:

 • Dům a zahrada
 • Flóra na zahradě
 • Zdraví
 • Milostné příběhy
 • Udělej si sám
 • VTM-měsíčník o vědě a technice
 • Lidé a Země, cestopisný měsíčník
 • Jedním dechem, krátké krimi příběhy
 • Krimi-Stalo se
 • Dům, byt a zahrada
 • Soubor KUCHAŘEK recepty, cukrářské výrobky
 • 100+1

V knihovně jsou k nahlédnutí i kroniky Obce Barchov, zachycující dění v obci od 1. sv. války.

První list nejstarší knihovny Barchova

stránka aktualizována  17. 11. 2011

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: