Akce v kulturním domě

Kulturní dům byl zbudován v sedmdesátých letech pro potřeby obce a zemědělského družstva na místě bývalé sokolovny.
Kulturní dům má dvě části velký sál se vstupním foyerem o kapacitě 600 míst a malý sál o kapacitě cca 60 - 70 míst. Velký sál je vhodný na provozování tanečních zábav, koncertů, plesů a svateb je vhodný na hromadné schůze a školení. Malý sál je vhodný na konání malých akcí jako svatby, oslavy významných výročí a k pořádání nabídkových akcí komerčních firem.
.
Další tradicí je vyhlášený Myslivecký ples, který se začátkem ůnora. Je plesem Mysliveckého sdružení Čírka Kosičky, který je vyhlášen bohatou zvěřinovou tombolou.
V kulturním domě se koná též valná hromada akciové společností Agrokombinátu Humburky.

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: