Barchovský zámek

Na počátku 90. let byl barchovský zámek restituován skupinou restituentů, potomků posledního majitele pana Picky. Zámek jim byl převeden Okresním úřadem v Hradci Králové bez řádného doložení restitučních nároků (viz. soudní pře mezi OkÚ HK a restituenty) a od té doby velice chátrá.

Jeho noví majitelé do údržby zámku nevložili ani korunu. Takzvaný správce a jeho rodina si v dolním sále na mramorové podlaze uskladnili nejprve brambory, posléze zde jejich syn rozebíral auto a nyní díky absolutnímu nezájmu majitelů dochází k postupnému propadání stropů ve druhém patře. Jeden z majitelů dokonce nechal strhat ze zámeckého plotu pískovcové hlavice a podezdívky v ceně desítek tisíc korun a za směšnou cenu je prodal překupníkům s pískovcem do Nového Bydžova. V současné době je za tento čin na majitele zámku podána žaloba Okresním úřadem v Hradci Králové.

Díky takovéto péči restituentů pravděpodobně skončí historie barchovského zámku, perly baroka hradeckého okresu, demoličním výměrem!

Barchovský zámek 2006

Barchovský zámek byl před dvěma lety, tj. v roce 2004, majitelkou prodán firmě Barchov reality s.r.o.. Firma udělala na zámku pouze kosmetické úpravy, jako opravy vytlučených oken papundeklem a částečnou opravu okapů. Zámek dále chátrá a jeho stav je velmi špatný. Přilehlý statek je devastován nájezdy sběračů železa a dalšími nekalými živly, které vyřezávají trámy na topivo. Přiložené fotografie ukazují stav zámku a přilehlého statku na počátku listopadu 2005. Spadlé stropy ve statku jsou velmi nebezpečné, protože přístup do statku není veřejnosti omezen.Obecní ůřad několikrát upozorňoval majitele na tento stav, ale doposud nedošlo k žádné nápravě. V říjnu 2005 také proběhlo soudní jednání s bývalou majitelkou, která rozprodala pískovcové špičky sloupů z plotu zámku aniž by na tento prodej měla oprávnění. Soudní jednání se táhne již čtyři roky a výsledek není znám. Plot mezitím rozrušil v zimě mráz tak, že některé sloupy již spadly a další dopadnou podobně v příštím roce.

Barchovský zámek v roce 2009

V tomto roce pro barchovský zámek zasvitla naděje v podobě prodeje zámku novým majitelům z Hradce Králové. Noví majitelé si převzali i zemědělskou půdu patřící k zámku a začali ji obdělávat. Jejich vizí je dostat časem zámek do "použitelného" stavu tak, aby se daly využívat hospodářské budovy a opravila střecha zámku, která je v takřka demoličním stavu. Majitelé spolupracují s památkovým úřadem v Jaroměři a chystají se také udržovat zámeckou zahradu. Přejeme jim v jejich snaze v roce 2010 hodně úspěchů.

Barchovský zámek v roce 2010

V tomto roce byla, dle sdělení majitelů, ukončena rekonstrukce sýpky na obilniny a srpnem započal oprava střech zámku. 25. srpna zde byla televize RTA a natočila  krátkou informaci o plánech majitelů se zámkem. Během srpna, září, října a listopadu probíhá na zámku rekonstrukce střechy a stropů. Bylo objeveno rozsáhlé poškození stropů , které bylo nutno v souladu s požadavky památkářů vyměnit. Koncem října se již však začíná stavět vazba střechy zámku a existuje předpoklad včasného zakrytí střechy zámku. Na posvícení, 30. října, se na zámku Barchov koná den otevřených dveří pro zájemce z řad občanů. Článek ke dni otevřených dveří: http://www.barchov.cz/aktuality.php?id_polozky=1138

2014 nový web zámku: www.zamekbarchov.cz

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: