Započala II. etapa výstavby víceúčelového hřiště u kulturního domu

 V pondělí 15. 8. 2011 začala výstavba II. etapy víceúčelového hřiště, na kterou získala obec dotaci od SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) v rámci dotačního titulu LEADER Evropské unie. Obec se na výstavě hřiště podílí menším dílem cca 25 %. Dokončení díla, které vysoutěžila firma Josef Šmída, bude do konce října. Fotografie ze započetí výstavby vidíte ve spodní části.

Další fotografie jsou z 15. 9. kdy už probíhají dokončovací práce před setím trávy. Plážové hřiště je dokončeno a zbývají jen kosmetické úpravy.

Obrázky

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: