Oznámení a uložení písemností

Místo určené k ukládání oznámení o uložení písemností zaslaných osobám s trvalým pobytem na č.p. 62 je na Obecním úřadě Barchov č.p. 62. Své písemnosti si mohou tyto osoby vyzvednout v úředních hodinách každé pondělí a čtvrtek od 18:00 do 19:45 hod.

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: