Výzva pro vlastníky soch a ostatních objektů.

 

Obec Barchov
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Výzva pro vlastníky soch a ostatních objektů
 
Obec Barchov vyzývá vlastníky:
 

OBJEKT
PARCELNÍ ČÍSLO
              KN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Socha svatého Jana Nepomuckého
520
Barchov
Socha svatého Josefa
88, 678/6
Barchov
Socha svatého Františka Xaverského
73/1
Barchov
Pomník svaté Marie
49
Barchov
Památník na Kuklínkách
196/1
Barchov
Zvonice se zvonem
678/1
Barchov
Kaplička svatého Salvátora
672/16, 708/11
Barchov
Památník legionářům a obětem světových válek
678/6
Barchov
Stará hasičská stříkačka z.r.1927
Hasičská zbrojnice

 
 
aby se v termínu do šesti měsíců od vyvěšení této veřejné vyhlášky dostavili na Obecní úřad v Barchověa doložili vlastnictví těchto objektů.
 
 
V případě, že do šesti měsíců od vyvěšení této vyhlášky nedoloží vlastníci uvedených objektů jejich vlastnictví, bude Obec Barchov postupovat v souladu s ustanovením § 135, zákona č.40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.
 
 
   Mgr.Radka Rohlíková                                                                      Mgr.Ladislav Vlachý
           místostarostka                                                                                          starosta
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.11.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 20.11.2012
 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: