Výzva OREDO k připomínkování železničních jízdních řádů

http://www.oredo.cz

Předmět: Návrh železničního jízdního řádu 2013/2014

Odesílatel:

OREDO s.r.o.

Organizátor regionální dopravy Královéhradeckého kraje

Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové

e-mail:

webová adresa: http://www.oredo.cz

Příjemce:

Všechny obce Královéhradeckého kraje

Číslo jednací: 58/2013

Datum: 1. 7. 2013

Vyřizuje: Ing. Jan Sedunka

Telefon: 495 521 838

E-mail:

Vážení zástupci obcí,

společnost OREDO zveřejnila 28. 6. 2013 na svých internetových stránkách www.oredo.cz

první návrh železničního jízdního řádu pro období 2013/2014. Ke stažení jsou na těchto

stránkách návrhy jednotlivých tratí. Nejedná se o definitivní verzi jízdního řádu. Začátek

platnosti nového jízdního řádu je od 15. 12. 2013.

Prosíme Vás o prostudování návrhu jízdního řádu na tratích, které buď přímo procházejí Vaší

obcí, nebo jsou Vašimi občany využívány.

Připomínky k tomuto návrhu jízdního řádu je možné zasílat na adresu společnosti OREDO

(Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové), do datové schránky naší společnosti nebo e-mailem

na adresu . Připomínky zašlete nejpozději do 22. 7. 2013, aby k nim mohlo být

přihlédnuto při tvorbě konečného návrhu jízdního řádu.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Jiří Král v. r.

ředitel a jednatel společnosti

Václav Brůžek

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: