Vidimace listin a legalizace podpisů

Na obecním úřadě lze ověřit listiny  a legalizovat podpisy na některých vašich listin pro jednání na úřadech, popřípadě při některých žádostech.

Tyto úkony provádí  místostarostka paní Mgr. Radka Rohlíková v úředních hodinách v pondělí a ve čtvrtek od 19.00 hodin.

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: