Vidimace listin a legalizace podpisů

Na obecním úřadě lze ověřit listiny  a legalizovat podpisy na některých vašich listin pro jednání na úřadech, popřípadě při některých žádostech.

Tyto úkony provádí  místostarostka paní Mgr. Radka Rohlíková v úředních hodinách v pondělí a ve čtvrtek od 19.00 hodin.

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: