Usnesení ze dne 16.12.2008

Obec Barchov
USNESENÍ
ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2008,
konaného dne 16.12.2008 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)

Usnesení č. 1/07/08 (hlasování 7:0:0)
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/3246/08/LCD ve znění návrhu, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu ze zasedání Zastupitelstva, jehož obsahem je kromě dalších náležitostí:

- poskytnutí ručitelského závazku obce k zajištění pohledávek z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782, se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 občanskému sdružení Společná CIDLINA, o.s. se sídlem Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy, IČ: 26662779, ve výši Kč 9.216.359,- (slovy: Devětmilionůdvěstěšestnácttisíctřistapadesátdevět korun českých) na projekt s názvem „Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko",

- s dobou splatnosti do 30. 06. 2010,

- ručitelský závazek se poskytuje až do výše 0,46 % nesplaceného zůstatku úvěru a k tomu náležejícího příslušenství, tj. úroků a poplatků.

Zastupitelstvo obce pověřuje Ladislava Vlachého, starostu, nar. 4.5.1956 sjednáním příslušné dokumentace.číslo RD název subjektu IČ Podíl v % na Úvěru
RD1/3246/08/LCD Obec Babice 45978484 2,52
RD2/3246/08/LCD Obec Barchov 00268593 0,46
RD3/3246/08/LCD Obec Hlušice 00268763 4,21
RD4/3246/08/LCD Obec Humburky 00268852 1,75
RD5/3246/08/LCD Obec Chudeřice 00268887 0,53
RD6/3246/08/LCD Město Chlumec nad Cidlinou 00268861 10,01
RD7/3246/08/LCD Obec Káranice 00268917 2,51
RD8/3246/08/LCD Obec Klamoš 00268925 2,59
RD9/3246/08/LCD Obec Kosice 00268933 2,55
RD10/3246/08/LCD Obec Kosičky 00268941 0,59
RD11/3246/08/LCD Obec Králíky 00268950 1,75
RD12/3246/08/LCD Obec Lišice 00269042 3,57
RD13/3246/08/LCD Obec Lovčice 00269077 2,66
RD14/3246/08/LCD Obec Lužec nad Cidlinou 00653403 0,63
RD15/3246/08/LCD Obec Měník 00269131 2,63
RD16/3246/08/LCD Obec Mlékosrby 00269140 1,83
RD17/3246/08/LCD Obec Myštěves 00269166 1,75
RD18/3246/08/LCD Obec Nepolisy 00269212 2,73
RD19/3246/08/LCD Obec Nové Město 00269239 2,58
RD20/3246/08/LCD Město Nový Bydžov 00269247 26,91
RD21/3246/08/LCD Obec Ohnišťany 00269255 1,75
RD22/3246/08/LCD Obec Olešnice 00269263 2,55
RD23/3246/08/LCD Obec Petrovice 00269301 2,46
RD24/3246/08/LCD Obec Písek 00269310 1,82
RD25/3246/08/LCD Obec Prasek 00269344 1,75
RD26/3246/08/LCD Obec Převýšov 00269387 0,58
RD27/3246/08/LCD Obec Skřivany u Nového Bydžova 00269514 2,46
RD28/3246/08/LCD Obec Sloupno 00653411 1,75
RD29/3246/08/LCD Obec Smidary 00269549 1,75
RD30/3246/08/LCD Obec Stará Voda 00269590 2,50
RD31/3246/08/LCD Obec Starý Bydžov 00653420 1,75
RD32/3246/08/LCD Obec Šaplava 00269689 1,75
RD33/3246/08/LCD Obec Vinary 00269751 3,83
RD34/3246/08/LCD Obec Zachrašťany 00653438 1,75
RD35/3246/08/LCD Obec Zdechovice 44444362 1,75


Usnesení č. 2/07/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo (7:0:0)
Rozpočtové opatření č. 4.


Usnesení č. 3/07/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo (7:0:0)
Nákup nové hasičské stříkačky PPS 12 TAZ 1500 (cca 79 tis. Kč).

Usnesení č. 4/07/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
vzalo na vědomí :
zprávu předsedy kontrolního výboru a předsedy finančního výboru.

Usnesení č. 5/07/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Vzalo na vědomí:
Zpracovaný projekt na obnovu veřejné zeleně zpracovaný firmou Tomáš Chocenský s tím, že realizace navržené výsadby rozdělené do tří samostatných projektů bude odvislá od finančních prostředků nebo na možnosti získání dotace.


Usnesení č. 6/07/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Vzalo na vědomí :
Výpověď smlouvy na svoz tříděného odpadu danou firmou Ladislav Rund, a.s. s výpovědní lhůtou do 31.7.2008


V Barchově dne 18.12.2008

Zapsala: Jaroslava Haldová místostarostka .......................................
Ověřili: Kalman M. člen zastupitelstva .......................................
Tomeš M. člen zastupitelstva .......................................

Mgr. Ladislav Vlachý starosta .......................................e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: