Upozornění občanům ukládajícím odpady

V poslední době se stává, že někteří jedinci ukládají do kontejnerů na plasty předměty, které tam nepatří (obuv, sklo, plechovky). Totéž platí i pro osoby, které ukládají do kontejneru na papír nerozřezané odpady po stavebních obalech a tím kontejner ucpou, a není do něj možno nic dále uložit. Obec chystá určitá opatření k identifikaci těchto neukázněných osob a povede je k nápravě jejich nezodpovědného jednání. 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: