Upozornění občanům ukládajícím odpady

V poslední době se stává, že někteří jedinci ukládají do kontejnerů na plasty předměty, které tam nepatří (obuv, sklo, plechovky). Totéž platí i pro osoby, které ukládají do kontejneru na papír nerozřezané odpady po stavebních obalech a tím kontejner ucpou, a není do něj možno nic dále uložit. Obec chystá určitá opatření k identifikaci těchto neukázněných osob a povede je k nápravě jejich nezodpovědného jednání. 

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: