Svoz velkoobjemového odpadu

Ve dnech 23. 4. 2021 – 25. 4. 2021 budou na parkovišti u Kulturního domu Barchov přistaveny kontejnery, kam lze odložit velkoobjemový odpad z domácností (nábytek – pokud možno rozebraný, koberce, rámy oken …aj.).

 

Nevhazujte do nich kovy, elektroodpad a nebezpečný odpad.

 

Prosíme občany, aby se snažili neznečistit při ukládání tohoto odpadu parkoviště.

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: