Svoz velkoobjemového odpadu 30. 9. - 2.10. 2016

V pátek 30.září až 2. října budou na parkoviště u Kulturního domu přistaveny kontejnery na uložení velkoobjemového odpadu z domácností. 

Nevhazujte do nich kovy (na kovy je kontejner na obecním úřadě) elektroodpad a nebezpečný odpad (svoz nebezpečného odpadu se bude konat v sobotu 1. října 2016).

Je možno zde uložit rozložený nábytek, staré koberce, plasty, rámy oken, atd...

Prosíme občany, aby se snažili neznečistit při ukládání tohoto odpadu  parkoviště.

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: