Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 13. 4. 2013

Dne 13. 4. od 9:25 do 9:40 se před budovou OU Barchov budou vybírat tyto druhy nebezpečného odpadu: autobaterie, vyjeté oleje, nemrznoucí směsi, brzdové destičky, spojkové kotouče a další věci z provozu automobilů.

Dále fotochemikálie, kosmetika, tuky a oleje, zářivky, úsporné zářivky, suché články, domácí elektrospotřebiče, televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče, obaly od nebezpečných látek, postřiků a hnojiv. 

Od pátku 12. 4. 2013 do neděle 14. 4. 2013 bude na parkovišti u kulturního domu přistaven velkoobjemový kontejner.

Nevhazujte kovy a nebezpečný odpad. Je možno uložit např. plasty, nábytek, koberce a.t.d. vše pokud možno rozebrané.

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: