Sběr velkoobjemového odpadu u kulturního domu 24. 4 . -1. 5. 2015

Od pátku 24. 4. 2015 do neděle 1. 5. 2015 budou na parkovišti u kulturního domu přistaveny velkoobjemové kontejnery na odložení starého nábytku (pokud možno rozebraného), plastů, koberců a dalšího odpadu. Není možno vhazovat kovy a nebezpečný odpad. Odpady odložte do kontejnerů a kolem nich udržujte pořádek, děkujeme.
Vzhledem k rychlému naplnění kontejnerů u kulturního domu, dojde k jejich výměně v neděli po poledni a tím vám bude umožněno odložit váš velkoobjemový odpad. Kontejnery zde budou do neděle  1. 5. 2015.

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: