Sběr objemného odpadu 13. - 15. září u kulturního domu

Ve dnech 13. 9. (pátek) až 15. 9. (neděle) budou na parkovišti u kulturního domu přistaveny 2 velkoobjemové kontejnery na objemný odpad.

Nevhazujte do nich kovy (na kovy je kontejner na obecním úřadě) elektroodpad a nebezpečný odpad (svoz nebezpečného odpadu se bude konat později).

Je možno zde uložit rozložený nábytek, staré koberce, plasty, rámy oken, atd...

Prosíme občany, aby se snažili při ukládání tohoto odpadu neznečistit parkoviště.

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: