Ptačí chřipka, ochranné pásmo Barchov

Ve velkochovu v Kosičkách byla zjištěna ptačí chřipka a naše obec je v 3 km pásmu. Obec musí dle vyhlášky provést soupis hospodářství, kde je chována drůbež a jiní ptáci. Soupis bude prováděn od pondělí 29. 3. 2021.
Povinnosti chovatelů v ochranném pásmu jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení.

Soubory ke stažení

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: