Digitalizace katastrálního operátu

 

Oznámení občanům
Od 30.5.2011 do 10.6.2011 budou na Obecním úřadě v úředních hodinách vyloženy podklady týkající se digitalizace katastrálního území Barchov.
 
Jedná se o:
Přehled mapových listů
Mapové listy
Srovnávací sestavení parcel
Rejstřík oprávněných subjektů dle abecedy
Rejstřík parcel dle LV
Soupis parcel

 

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: