Ceník úhrad platný k roku 2018

Tento ceník se vztahuje k Postupu Obecního úřadu Barchov o zveřejňování informací dle zákona č. 106/99, který byl schválen 10.10.2002

Položka: Cena v Kč:
Kopírování ČB A3 2
Kopírování ČB A4 1
Kopírování na mg. nosiče disketa 3,5 5
Kopírování na mg. nosiče disketa 3,5 20
Použití počítače (cizí) 0
Použití počítače (občan Barchova) 0
Přístup na internet (cizí) 0
Přístup na internet (občan Barchova) 0
Telefon - dle tarifu SPT Telecom 0
Tisk na PC tiskárně ČB A4 1
Tisk na PC tiskárně ČB A4 5

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: