Pozvánka na dětský den u kulturního domu 29. 5. 2016

Zveme všechny děti i rodiče na oslavu Dne dětí 29. 5. 2016 od 14. hodin. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Hasičské závody v Barchově 28. 5. 2016

Barchovští hasiči pořádají na svém závodišti v sobotu 28. 5. od 9. hodin závody družstev žen a mužů v požárním útoku. Občerstvení je zajištěno, přijďte si užít nějaké dobroty v novém stanu SDH.

Fotografie z čarodějnic u kulturního domu

Prohlédněte si několik momentek z oblíbené a hojně navštěvované akce k 30. 4. 2016

Barchov

zvonička BarchovObec Barchov (248 m.n.m.) se nachází mezi Hradcem Králové (20 km) a Novým Bydžovem (8 km) na pravidelné autobusové trase. Nejstarší budovou v obci je barokní zámek postavený v roce 1737 Kryštofem Norbertem Voračickým z Paběnic. Dalšími památkami jsou sochy sv. Josefa, sv. Františka Xaverského a sv. Jana Nepomuckého a cihlová zvonička se zvonem z roku 1777, nacházející se v katastru obce.
Významnými mezníky v historii Barchova bylo vyplenění zámku při selských bouřích roku 1777, popsané v románu V. Kaplického: Smršť a obrovský požár obce v roce 1916. Rozvoj obce nastal po ukončení I. světové války (10 občanů bojovalo v legiích - pomník na návsi). V roce 1931 byla obec elektrifikována. V obci prosperoval velkostatek při zámku.
pomník Barchov Po II. světové válce došlo v obci k dalším velkým změnám. Došlo k regulaci vodních toků a k úpravě vodních ploch v obci. V intravilánu obce se nachází pět rybníků odtékajících do Barchovského potoka. Byly vybudovány asfaltové komunikace, kulturní dům s vinárnou pro 600 návštěvníků (1978), obec je kompletně telefonizována, zplynofikována(1996) a v roce 1999-2000 byl v obci vybudován vodovodní řad a přípojky.
V obci žije přibližně 282 obyvatel, kteří dojíždějí za prací do okolních měst nebo pracují v zemědělském agrokombinátu. V obci je obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pracuje zde 14 podnikatelů v oborech od prodeje software přes malířské a soustružnické práce až po prodej saponátů. V letech 2005 - 2008 bylo vybudováno v části obce Palouk nové sídliště s 8 parcelami plně zasíťované s novou komunikací a rozhlasem. Obec vybudovala v letech 2003 - 2009 u kulturního domu víceúčelové sportovní zařízení a dětské hřiště s krytým prostorem a s halogenovým osvětlením.V létě 2011 bylo v areálu zbudováno hasičské závodiště se dvěma startovacími deskami a 100 m dlouhým závodištěm a beachvolejbalové hřiště. Kulturní dům byl v zimě 2010/2011 nově vymalován a v létě 2011 byly opraveny a zatepleny stropy bočních lodí a boční stěny velkého sálu.

Aktuální informace