Výsledek 2. kola volby prezidenta republiky v obci Barchov

Ve druhém kole volby mohlo v naší obci volit 224 voličů. K volbě přišlo 165 voličů. Sečteno bylo 164 hlasů, jeden byl neplatný. 
Výsledek volby:                         1. Miloš Zeman         96 hlasů           73,66 %

                                                  2. Jiří Drahoš             68 hlasů             41,46 %

Poděkování za hladký průběh volby patří volební komisi ve složení:
Kristýna Pozlerová, Barbora Rohlíková,  Eva Černohlávková, Zuzana Kiršbaumová a Michal Kalman.

Barchov

zvonička BarchovObec Barchov (248 m.n.m.) se nachází mezi Hradcem Králové (20 km) a Novým Bydžovem (8 km) na pravidelné autobusové trase. Nejstarší budovou v obci je barokní zámek postavený v roce 1737 Kryštofem Norbertem Voračickým z Paběnic. Dalšími památkami jsou sochy sv. Josefa, sv. Františka Xaverského a sv. Jana Nepomuckého a cihlová zvonička se zvonem z roku 1777, nacházející se v katastru obce.
Významnými mezníky v historii Barchova bylo vyplenění zámku při selských bouřích roku 1777, popsané v románu V. Kaplického: Smršť a obrovský požár obce v roce 1916. Rozvoj obce nastal po ukončení I. světové války (10 občanů bojovalo v legiích - pomník na návsi). V roce 1931 byla obec elektrifikována. V obci prosperoval velkostatek při zámku.
pomník Barchov Po II. světové válce došlo v obci k dalším velkým změnám. Došlo k regulaci vodních toků a k úpravě vodních ploch v obci. V intravilánu obce se nachází pět rybníků odtékajících do Barchovského potoka. Byly vybudovány asfaltové komunikace, kulturní dům s vinárnou pro 600 návštěvníků (1978), obec je kompletně telefonizována, zplynofikována(1996) a v roce 1999-2000 byl v obci vybudován vodovodní řad a přípojky.
V obci žije přibližně 282 obyvatel, kteří dojíždějí za prací do okolních měst nebo pracují v zemědělském agrokombinátu. V obci je obchod s potravinami a smíšeným zbožím, pracuje zde 14 podnikatelů v oborech od prodeje software přes malířské a soustružnické práce až po prodej saponátů. V letech 2005 - 2008 bylo vybudováno v části obce Palouk nové sídliště s 8 parcelami plně zasíťované s novou komunikací a rozhlasem. Obec vybudovala v letech 2003 - 2009 u kulturního domu víceúčelové sportovní zařízení a dětské hřiště s krytým prostorem a s halogenovým osvětlením.V létě 2011 bylo v areálu zbudováno hasičské závodiště se dvěma startovacími deskami a 100 m dlouhým závodištěm a beachvolejbalové hřiště. Kulturní dům byl v zimě 2010/2011 nově vymalován a v létě 2011 byly opraveny a zatepleny stropy bočních lodí a boční stěny velkého sálu.

Aktuální informace