Projev starosty obce na setkání k výročí 620 let Barchova

                                

 

Vážení spoluobčané, rodáci, hosté!

 

Vítám vás na dnešním slavnostním setkání k 620 výročí první zmínky o obci Barchov v roce 1398.

V tomto období v této oblasti vzniklo hodně obcí. Jednou z význačných osobností spojených s Barchovem Velkým, jak se naše obec dříve nazývala, byl Mikuláš z Barchova, který roku 1412 založil kapli sv. Máří Magdaleny na pražském hradě a byl jedním z 20 mužů, kteří měli vládnout Čechám, když nebylo krále.

V 16. století byl významným vlastníkem Barchova Jiří mladší Dobřenský z Dobřenic a ten, kdo barchovský zámek znovu vystavěl,  byl Krištof Norbert Voračický z Paběnic. Na počest Barchovců a Voračických má náš obecní znak dvě zlaté hvězdy nad zubatými hradbami. V té době se Barchov prodával v ceně 38 000 zlatých. V 18. století patřil Barchov c. k. Invalidovně pražské.

Jako poznámku uvedu, že v roce 1879 jen zámek se statkem stál 102 000 zlatých.

V letech 1910 a 1911, roky velkého sucha a nouze mezi lidem, v Barchově bylo 475 lidí a 86 domů. V této době byl starostou pan Hušek Jan, byly zde 3 hospody, 2 kramáři a truhlář pan Žampa. Již v tomto roce je zmiňován hasičský sbor pod předsedováním majitele statku Řeháka a velením Františka Hyršla.

V pozdějších letech se v Barchově starostové poměrně pravidelně střídali. V roce 1920 starostoval Ludvík Knytl a v zastupitelstvu byli: František Žampa, František Hyršl čp. 34, František Tomášek čp. 47, František Košťál, František a Rudolf Vojtěchovi, Václav Novotný, Václav Česák, František Vosáhlo a Jan Kohout.

V místopisu jsem se také dočetl, že od roku 1898 byl v Barchově pivovar.

Jak jsem se již na návsi zmínil, lidé odtud odcházeli do válek a pro naši republiku přebíhali   do legií, bojovali jak na ruské, tak na francouzské i italské straně. Proti nim bojovali ti, co nepřeběhli, takže se i mohlo stát, že Barchováci byli proti sobě.

V části naší výstavky máme i knihy, kde najdete seznamy těchto bojovníků.

V době první republiky, kdy došlo k pozemkové reformě, vzniklo v obci hodně usedlostí s hospodářstvími. V roce 1931 byl do obce přiveden elektrický proud a většina domácností se k němu připojila. Zámek a statek často přecházel z jedněch rukou do druhých, doporučil bych k seznámení s touto situací stránky barchovského zámku, kde je tato situace velmi dobře popsána.

Mladá republika si dobře vedla, i obec vzkvétala, zápisy o tom jsou ve staré barchovské kronice pana Žampy – truhláře, který bydlel tam, kde dnes žije rodina Hanušova. Válku v obci také popisují zápisky letušky z Nového Bydžova, kdy tady došlo k nepříjemným situacím se sestřelenými anglickými letci, a dokonce k bombardování zámku – naštěstí neúspěšnému.

Po válce se náš stát vyvíjel, jak všichni známe, přišel rok 1948, kolektivizace zemědělství. Poměrně podrobně je popsal kronikář obce pan Hyršl – koutecký, který byl mimo jiné také výborný malíř a jeho obrázky návse a části obce u nynějšího kulturního domu najdete v expozici malířů. Pan Hyršl se ke kolektivizaci vyjadřoval velice negativně, proto byla tato část kroniky označena kontrolou jako nedoporučované číst veřejně. V 70. letech již došlo k vylepšení režimu v obci. Pokrokovější zastupitelé se postarali o zlepšení stavu komunikací, začalo se více stavět. Vzniklo hodně rodinných domků a rodilo se také více dětí. Vznikla také stavba kulturního domu, ve kterém se nacházíte. Na obec s 245 obyvateli byl kulturní dům s kapacitou 400 – 500 lidí dosti luxus, ale kdo sem po roce 1978 začal chodit na zábavy, které pořádaly barchovské organizace TJ Sokol A SČSP, tak viděl, že je stále plno. Éra Muzikantských plesů, kdy se tančilo až do rána, je již také pryč. Později přišla éra diskoték – Barchov byl známý v širokém okolí a lidé se sem na večerní párty sjížděli z velkých dálek. Později z důvodu velké konkurence diskotéka skončila a my dnes sál používáme k jednorázovým akcím, cvičení Sokola, svatbám a oslavám. Kulturní dům byl v roce 2015 zrekonstruován a zateplen, vznikla zde klubovna a posilovna a vloni bylo zrekonstruováno sociální zařízení.

To mi připomíná, že jsme se zde jako Barchováci sešli před 20 lety na oslavě 600 let první zmínky o obci Barchov. Za tu dobu se v obci ledacos změnilo a událo – postavil se vodovod v ceně 7 000 000,-Kč  -  vše z dotace státu, zrekonstruovala se elektrická síť za 4 700 000,-Kč, zateplila se vrchní část kulturního domu, občané se připojili k vodovodnímu řadu, obci byl udělen znak a prapor v Parlamentu. Zrekonstruovali jsme obecní rozhlas, obec založila své internetové stránky, proběhla plynofikace topení, sbírali jsme peníze na povodní postiženou obec Záluží, položili jsme asfalt u rybníku Tahounek, zrekonstruovaná byla kaplička sv. Salvátora, vznikl sportovní areál u kulturního domu, vystavěli jsme novou kanalizaci ke Kuklínkům, vzniklo nové sídliště Palouk s 11 domy, byla opravena silnice na Kuklínkách, u kulturního domu bylo vybaveno dětské hřiště, činnost obnovili hasiči, vykáceli jsme a znovu vysázeli lesík na Kuklínkách, byl vybagrován rybník Návesník, proběhla revitalizace zeleně v obci, zrekonstruovali jsme sociální zařízení v kulturním domě.

Na nové zastupitelstvo čeká hodně dalších úkolů – oprava místních komunikací, rekonstrukce kanalizace, prodej stavebních parcel, výstavba biologických dočišťovacích nádrží.

Sami vidíte, že je co dělat a vás občany Barchova bych chtěl touto cestou požádat a vím, že mnozí to pochopí, aby nám, několika zastupitelům a dalším dobře pracujícím organizacím, v této činnosti pomohli.

Mé poděkování za tento krásný den k výročí 620 let vzniku obce a 100 let vzniku republiky patří zastupitelům obce Radce Rohlíkové, Šárce Vojtěchové, Martinu Hanušovi, Romanu Miškeovi, Martinu Kalmanovi, Jiřímu Šandovi ml., všem hasičům, Veronice Rezové a všem dalším, kteří přiložili ruku k dílu a připravili organizaci tohoto dne.

Vám ostatním přeji dobrou zábavu a dobrou chuť.

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: