Příměstský tábor Barchov

Příloha č. 7

 

SOUHRNNÉ INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU.

 

Pro přijetí vašeho dítěte na tábor odevzdejte do 30. 4. 2022 kontaktní osobě:

 

 • Přihlášku do míst kam vaše dítě půjde na tábor
 • Přílohu č. 1 (Smlouva)2x podepsaný a vyplněný originál
 • Přílohu č. 2 (Vazba na trh práce) za oba rodiče (verze A, B nebo C), OSVČ doloží Vyúčtování záloh na pojistném na důchodovém pojištění za rok 2019

+ případně přílohu č. 3 (Čestné prohlášení o nedoložení vazby na trh práce 2. rodiče)

 

Pozn.:   Originální dokumenty je možné odevzdat pouze jednou, pokud přihlašujete své dítě na více turnusů, lze vedoucím odevzdat pouze kopie dokumentů, případně nahlásit místo, kde jsou dokumenty odevzdány kompletně!

 

V den nástupu na tábor odevzdáte:

 

 • Přílohu č. 4  - Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • Přílohu č. 5  - Prohlášení zákonného zástupce
 • Přílohu č. 6 Informace o zpracování osobních údajů a Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

 

 

PLATBA:

 

 • Úhradu celé částky „táborného“ (600,- Kč/týden) předejte v hotovosti kontaktní osobě při odevzdání přihlášky

 

 1. Kontaktní osobou bude vystaven pokladní doklad, který si uschovejte pro případ kontroly

 

 1. Z částky bude hrazena POUZE STRAVA. Na výlet a náklady s ním spojené bude vybírána hotovost na jednotlivých turnusech (závisí na programu hlavního vedoucího)

 

 • V případě že vaše dítě navštíví více turnusů příměstských táborů DSO POCIDLINSKO, odevzdáte na každý turnus extra přihlášku.
 • Další přílohy stačí doložit pouze 1x (pro větší přehlednost je lepší dokládat kopie).
 • Poplatek za každý turnus hradíte konkrétnímu vedoucímu v místě tábora.

 

 

STORNO PODMÍNKY

 

DATUM odhlášení

VÝŠE STORNA

STORNO POPLATEK

VRATKA

do 30. dne před táborem

    0%

    0,-

        600,-

7 – 29 dní před táborem

  50%

300,-

        300,-

Méně než 6 dní před táborem

100%

600,-

            0,-

 

 

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: