Dostavba kanalizace Barchov.

Obec Barchov v současné době finalizuje vyúčtování dotace Královéhradeckého kraje na akci Dostavba kanalizace Barchov. Dotace 300 000 Kč byla získána na vytvoření projektové dokumentace na výstavbu nové kanalizace v obci ve celkové výši 423 500 Kč.  Vysoutěžena byla firma PROIS, a.s. Veverkova 1343 Hradec Králové. V dalším období dojde k projekčním pracem na přípojkách, vysoutěžení dotační kanceláře k získání dotace na samotnou výstavbu kanalizace a vysoutěžení dodavatele díla.

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: