Akce v kulturním domě

Akce v kulturním domě

Kulturní dům byl zbudován v sedmdesátých letech pro potřeby obce a zemědělského družstva na místě bývalé sokolovny.
Kulturní dům má dvě části velký sál se vstupním foyerem o kapacitě 600 míst a malý sál o kapacitě cca 60 - 70 míst. Velký sál je vhodný na provozování tanečních zábav, koncertů, plesů a je vhodný na hromadné schůze a školení. Malý sál je vhodný na konání malých akcí jako svatby, oslavy významných výročí a k pořádání nabídkových akcí komerčních firem.
V kulturním domě probíhají od 14. září do půlky května následujícího roku pravidelné páteční diskotéky pořádané firmou MUSIC AREAL.
Další tradicí je vyhlášený MUZIKANTSKÝ PLES, který se koncem března. Dalším význačným plesem je ples Mysliveckého sdružení Čírka, který je vyhlášen bohatou zvěřinovou tombolou.
V kulturním domě se konají též valné hromady akciových společností Kratonohy a Agrokombinátu Humburky.Valná hromada Agrkombinátu Humburky