Údaje o obci


Obyvatelé:

 
Počet obyvatel 317
s trvalým pobytem  
s dlouhodobým pobytem  
muži 164
ženy 153

Obyvatelstvo dle věku:

 
(0-14) 41
(15-64) 241
(>64) 35

Ekonomická aktivita:

 
pracující 153
zaměstnaní 147
   

Náboženské vyznání:

 
bez vyznání  
věřící  
neurčeno  

Domovní a bytový fond:

 
domy úhrnem  
  • trvale obydlené
 
  - z toho rodinné domy 80
  • neobydlené
 
  - byty celkem 90
    - trvale obydlené  
    - neobydlené  


- dle předběžných výsledků sčítání lidu k 1.3.2011 zdroj: ČSÚ HK