Oznámení a uložení písemností


Místo určené k ukládání oznámení o uložení písemností zaslaných osobám s trvalým pobytem na č.p. 62 je na Obecním úřadě Barchov č.p. 62. Své písemnosti si mohou tyto osoby vyzvednout v úředních hodinách každé pondělí a čtvrtek od 18:00 do 19:45 hod.