Rozvojový plán obce 2013 - 2020


          Program rozvoje obce je pořizován v souladu se zákonem č. 128/2000 (zákono obcích) jako dokument střednědobé i dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit na území obce. Hlavním smyslem programu je organizace komplexního rozvoje obce na úrovni sjednocení jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala.