Obecní úřad

Adresa obecního úřadu:

Obecní úřad Barchov
Barchov 62
504 01

Telefon:

495444238

Fax:

datová schránka: un2ath9

WWW:

http://www.barchov.cz

E-mail:

obec@barchov.cz

Úřední hodiny:

PO: 18,00 - 20,00
ČT: 18,00 - 20,00

Číslo účtu:

107467938/0300

IČO:

00268593

DIČ:

CZ00268593

Starosta:

Vlachý Ladislav - starosta tel.: 724184490

Zastupitelstvo:

Mgr. Radka Rohlíková - místostarostka
Hanuš Martin-člen kontrolního výboru
Roman Miške-předseda finančního výboru
Jiří Šanda-předseda kontrolního výboru
Martin Kalman-člen finančního výboru
Šárka Vojtěchová-člen finančního výboru

Důvod a způsob založení:

Obec vznikla jako uzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990
Sb., o obcích, zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení).

Stručná historie:

Viz historie obce na www.barchov.cz

Organizace v obci:

JSDH Barchov - Jednotka svazu dobrovolných hasičů Barchov