Rozhodnutí krajského úřadu k mimořádným klimatickým podmínkám

Krajský úřad vydal vzhledem k mimořádným klimatickým podmínkám rozhodnutí: