Informace k volbám do zastupitelstva obce

Počty podpisů na petici za jednotlivé nezávislé kandidáty a za sdružení nezávislých kandidátů.