Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí POCIDLINSKA za rok 2016.

Závěrečný  účet Dobrovolného svazku obcí POCIDLINSKA za rok 2016, viz příloha.