Termín vybírání poplatků za odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psa.

Poplatky za svoz komunálního odpadu a ze psa se bude vybírat v sobotu 21. 1. 2017 od 8. do 11. hodin na obecním úřadě. 

Výše poplatku za 14. denní svoz 1100,- Kč a za měsíční svoz a chalupářský svoz 750,- Kč

Poplatek za psa je 60,- Kč za druhého a každého dalšího psa je poplatek 90,- Kč

Psi do 3. měsíců jsou od poplatku osvobozeni.