Upozornění občanům ukládajícím odpady

V poslední době se stává, že někteří jedinci ukládají do kontejnerů na plasty předměty, které tam nepatří (obuv, sklo, plechovky). Totéž platí i pro osoby, které ukládají do kontejneru na papír nerozřezané odpady po stavebních obalech a tím kontejner ucpou, a není do něj možno nic dále uložit. Obec chystá určitá opatření k identifikaci těchto neukázněných osob a povede je k nápravě jejich nezodpovědného jednání.