Sběr objemného odpadu u KD 22.4. - 24.4. 2016

Od pátku 22. 4. do neděle 24. 4. 2016 budou na parkovišti u kulturního domu přistaveny velkoobjemové kontejnery určené pro odložení plastů, nábytku (rozebraného), koberců a pod.

Neodhazujte nebezpečný odpad a elektroodpad (ten se bude sbírat 7. 5.) a kovové autodíly.