Sběr nebezpečného odpadu v obci 7. 5. 2016

V sobotu 7. 5. 2016 bude v obci u obecního úřadu od 9:25 do 9:40 sbírán nebezpečný odpad. Podmínky uvádíme v příloze.