Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 10. 10. 2015

V sobotu 10. 10. 2015 bude u obecního úřadu proveden svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Svoz bude proveden v době od 9,25 do 9,40 hodin.

Sbírané druhy nebezpečných odpadů: fotochemikálie, kosmetika, tuky a oleje, světelné a jiné zdroje - zářivky, úsporné žárovky, baterie, akumulátory, domácí elektrospotřebiče (nerozebrané), obaly se zbytky barev, kyselin a louhů a pod.