Sběr velkoobjemového odpadu u kulturního domu 24. 4 . -1. 5. 2015

Od pátku 24. 4. 2015 do neděle 1. 5. 2015 budou na parkovišti u kulturního domu přistaveny velkoobjemové kontejnery na odložení starého nábytku (pokud možno rozebraného), plastů, koberců a dalšího odpadu. Není možno vhazovat kovy a nebezpečný odpad. Odpady odložte do kontejnerů a kolem nich udržujte pořádek, děkujeme.
Vzhledem k rychlému naplnění kontejnerů u kulturního domu, dojde k jejich výměně v neděli po poledni a tím vám bude umožněno odložit váš velkoobjemový odpad. Kontejnery zde budou do neděle  1. 5. 2015.