Vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psa

Dne 17. 1. 2015 budeme vybírat na obecním úřadě od 8 do 11 hodin poplatek za svoz komunálního odpadu (popelnic) a poplatek ze psa.

Výše poplatku za 14. denní svoz 1100,- Kč a za měsíční svoz a chalupářský svoz 750,- Kč

Poplatek za psa je 60,- Kč za druhého a každého dalšího psa je poplatek 90,- Kč

Psi do 3. měsíců jsou od poplatku osvobozeni.