Posezení starších a dříve narozených 4. 10. od 17. hodin v kulturním domě

Obecní úřad Barchov si vás dovoluje pozvat na tradiční

Posezení starších a dříve narozených

doprovázené hudebně zábavným programem

"S písní hezkou zemí českou"

Přijďte si popovídat a poslechnout své oblíbené melodie.

Setkání se koná v přísálí kulturního domu

v pátek 4. října 2013 od 17.oo hodin.

Občerstvení je zajištěno.