Sběr objemného odpadu 13. - 15. září u kulturního domu

Ve dnech 13. 9. (pátek) až 15. 9. (neděle) budou na parkovišti u kulturního domu přistaveny 2 velkoobjemové kontejnery na objemný odpad.

Nevhazujte do nich kovy (na kovy je kontejner na obecním úřadě) elektroodpad a nebezpečný odpad (svoz nebezpečného odpadu se bude konat později).

Je možno zde uložit rozložený nábytek, staré koberce, plasty, rámy oken, atd...

Prosíme občany, aby se snažili při ukládání tohoto odpadu neznečistit parkoviště.