Nahlédnutí a připomínkování plánů rekonstrukce místních komunikací.

Obecní úřad vyzývá dotčené občany k připomínkování plánů na rekonstrukci místních komunikací, které jsou k nahlédnutí a připomínkování na obecním úřadě v úředních dnech od 1. 7. - 15. 7. 2013. Plány rekonstrukce se týkají kominikace kolem obecního úřadu, kolem návse a komunikace k zámku.