Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 13. 4. 2013

Dne 13. 4. od 9:25 do 9:40 se před budovou OU Barchov budou vybírat tyto druhy nebezpečného odpadu: autobaterie, vyjeté oleje, nemrznoucí směsi, brzdové destičky, spojkové kotouče a další věci z provozu automobilů.

Dále fotochemikálie, kosmetika, tuky a oleje, zářivky, úsporné zářivky, suché články, domácí elektrospotřebiče, televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče, obaly od nebezpečných látek, postřiků a hnojiv. 

Od pátku 12. 4. 2013 do neděle 14. 4. 2013 bude na parkovišti u kulturního domu přistaven velkoobjemový kontejner.

Nevhazujte kovy a nebezpečný odpad. Je možno uložit např. plasty, nábytek, koberce a.t.d. vše pokud možno rozebrané.