Přinášíme vybrané položky ze sčítání lidu, kterém proběhlo v roce 2011.

Na stránkách českého statistického úřadu najdete hodně zajímavých informací, některé z nich přinášíme v přílohách. Další najdezte na tomto webu ČSÚ: