Posvícenská prohlídka v zámku

 

Majitelé barchovského zámku zvou občany
28.10.2012 od 14.00 hod.
na posvícenskou prohlídku zámku.
 
Pokud máte, přineste prosím staré fotky
zámku a oplocení.