Nabídka občanům - zasílání informací - e-maily

Občané při dotazníkovém šetření projevili zájem o zasílání informací o dění v obci pomocí e-mailu. obecní úřad chce tuto komunikaci s občany také využívat a proto občany vyzývá k dodání svých e-mailových adres na obecní adresu obec@barchov.cz , a my se budeme snažit vám posílat tyto informace.