Sběr objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 28. dubna 2012

V sobotu 28. 4. 2012 od 9:25 do 9:40 hodin (pouze orientační čas) se u obecního úřadu uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Sbírané druhy odpadu nsajdete v příloze.

Od pátku 27. 4. do neděle 29. 4. budou u kulturního domu též pro občany obce přistaveny dva kontejnery na složení objemného odpadu. Objemným odpadem jsou rozuměny starý nábytek (rozebraný), koberce, plasty (lino) atd. Nevhazujte kovy a skleněný odpad, popřípadě části karoserií a.t.d.