Započala II. etapa výstavby víceúčelového hřiště u kulturního domu

 V pondělí 15. 8. 2011 začala výstavba II. etapy víceúčelového hřiště, na kterou získala obec dotaci od SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) v rámci dotačního titulu LEADER Evropské unie. Obec se na výstavě hřiště podílí menším dílem cca 25 %. Dokončení díla, které vysoutěžila firma Josef Šmída, bude do konce října. Fotografie ze započetí výstavby vidíte ve spodní části.

Další fotografie jsou z 15. 9. kdy už probíhají dokončovací práce před setím trávy. Plážové hřiště je dokončeno a zbývají jen kosmetické úpravy.

První hrábnutí v pondělí 15. 8.

První hrábnutí v pondělí 15. 8.

Místo nepořádku z čarodějnic zde bude hřiště

Místo nepořádku z čarodějnic zde bude hřiště

Výkop pro plážový volejbal a malou kopanou

Výkop pro plážový volejbal a malou kopanou

Zde budou procházet závodící hasiči

Zde budou procházet závodící hasiči

Na místě černé skládky budou hasičské terče

Na místě černé skládky budou hasičské terče

Plážové hřiště je již hotovo

Plážové hřiště je již hotovo

Základnové desky pro hasiče jsou usazeny

Základnové desky pro hasiče jsou usazeny

Už zbývá zaset trávu

Už zbývá zaset trávu