Digitalizace katastrálního operátu

 

Oznámení občanům
Od 30.5.2011 do 10.6.2011 budou na Obecním úřadě v úředních hodinách vyloženy podklady týkající se digitalizace katastrálního území Barchov.
 
Jedná se o:
Přehled mapových listů
Mapové listy
Srovnávací sestavení parcel
Rejstřík oprávněných subjektů dle abecedy
Rejstřík parcel dle LV
Soupis parcel