Barchov v turistické informační síťi

Naše obec byla v rámci mikroregionu Společná Cidlina zařazena do sítě obcí V "Turistické informační síti "Novobydžovsko a Chlumecko", kde bylo předmětem vyznačení cyklotras a vybudování 50 odpočinkových míst v dotčených obcích.
V naší obci bude vybudováno odpočinkové místo se stojany na kola, lavičkami a stolkem umístěno ve víceúčelovém sportovním areálu u kulturního domu.